Türkiye gaza basmalı: İşte güneş enerjisi potansiyelinin en yüksek olduğu yerler

admin

casino siteleri
Çin, şurası kapasite açısından açık orta bir numaralı global güneş gücü üreticisiyken, fotovoltaik (PV) güç potansiyeli açısından Dünya Bankası tarafından sıralanan ülkeler listesinde 150. sırada yer almakta. Öte yandan Türkiye ise potansiyel bakımından birinci 100 içerisinde yer alıyor.

Güneş güç potansiyeli en yüksek yerler

Spesifik randıman olarak tanımlanan PV güç çıkışı (PVOUT) bu potansiyeli göstermek için kullanılıyor. Bu ölçütün içerisinde lokal arazi kullanımı kısıtlamaları ve elektrik üretmek için mevcut güneş ışığı ölçüsü yer alıyor. Münasebetiyle bu bilgiler ışığında global olarak hangi bölgelerde güneş güç potansiyelinin yüksek olduğu saptanabiliyor.

Global Solar Atlas’a nazaran, “PVOUT, uzun vadede heyeti PV kapasitesinin ünite başına üretilen güç ölçüsünü temsil eder ve sistem kapasitesinin konseyi kilovat-tepe noktası başına kilovatsaat (kWh/kWp) cinsinden ölçülür.”

Bu potansiyel çıktı açısından sıralandığında, şu anda büyük güneş gücü üreticileri listelerinde bile yer almayan birtakım ülkeler tepeye çıkarken, şu anda büyük güneş gücü tesislerine mesken sahipliği yapan birkaç ülkenin güneş gücü üretimine öbür ülkelerden çok daha az uygun olduğu ortaya çıkıyor.

Avrupa ve Türkiye

Almanya, Avrupa’nın en büyük güneş gücü üreticisi pozisyonundayken, İspanya yıl boyunca güneş ışığı ve güneş santrali kurulumları için uygun alan sayesinde bölgenin en yüksek PVOUT bedeline sahip. Sonuç olarak, ülkenin 2022 yılında Almanya’nın yaklaşık üçte biri olan konseyi güneş gücü kapasitesini keskin bir formda artırması mümkün görünüyor.

Öte yandan Türkiye, Portekiz’le birlikte 4,32 PVOUT bedeliyle bölgenin güçlü potansiyele sahip aktörleri ortasında bulunuyor. Marmara ve Karadeniz’in altındaki bölgelerde Türkiye’nin önemli bir güneş gücü potansiyeli bulunuyor. Almanya, PVOUT sıralamasın 196 üzere düşük bir sıradayken Türkiye birinci 100 içinde yer alıyor.

Güneş gücünde Türkiye, Almanya (66.5 GW), İtalya (25 GW), Hollanda (22.6 GW), İspanya (20.5 GW), Fransa (17.4 GW), İngiltere (14.4 GW), Polonya’nın (11.1 GW) akabinde Avrupa’da 8. Sırada bulunuyor. 2022 yılında Türkiye’nin elektrik üretiminin, yüzde 34,6’sı kömürden, yüzde 22,2’si doğal gazdan, yüzde 20,6’sı hidrolik güçten, yüzde 10,8’i rüzgardan, yüzde 4,7’si güneşten, yüzde 3,3’ü jeotermal güçten ve yüzde 3,7’si başka kaynaklardan geldi. Yenilenebilir güç, Türkiye’nin elektrik üretiminde önder durumda. Bununla birlikte 1360 megavat güç ile Avrupa’nın en büyük güneş gücü santrali Karapınar GES, bu ayın başlarında açıldı.

Sonuç olarak evet, Türkiye yenilenebilir güçte güçlü pozisyonda bulunuyor. Lakin, halihazırdaki potansiyel çok daha fazla ve bunların süratle kullanılması Türkiye’yi güç konusunda bölgesinde çok güçlü pozisyona taşıyabilir.

Afrika liderliği

Dünya Bankası’nın sıralamasına nazaran Namibya, ülke çapında ortalama 5,38 kWh/kWp/gün PVOUT ölçümü ile en yüksek genel global PV üretim potansiyeline sahip. Yıl boyunca günde yaklaşık 10 saat güneş ışığı ve bol ölçüde kullanılabilir arazi alanları Namibya’yı güneş gücü potansiyeli açısından öbür tüm ülkelerin önüne geçirmekte. Potansiyel bakımından Namibya, şu anda güneş gücü önderi olan Çin’den yaklaşık yüzde 40 yüksekte yer alıyor.

Mısır, Botsvana, Fas ve Sudan da benzeri güneş ışığı toplamları ve arazi mevcudiyeti sayesinde ilk 20’de yer alıyor. Bu da bölgenin tüm savlı yenilenebilir güç geliştirme planlarının gerçekleşmesi halinde Afrika ülkelerinin global güneş gücü üretimi sıralamasına hakim olabileceğini gösteriyor.

Orta Doğu

Misal halde yüksek ölçüde güneş ışığını ve geniş kullanılabilir arazi alanları sayesinde, kimi Orta Doğu ülkeleri de mevcut düşük güneş gücü suram düzeylerine karşın önemli bir potansiyel barındırıyor. Ürdün, Yemen ve Umman, potansiyel açısından ilk üç Orta Doğu ülkesi olup bu ülkeleri Suudi Arabistan takip ediyor.

Orta Doğu genelinde yeşil güç altyapısına yapılan büyük yatırımlar, bölgenin yakında bu bâtın güneş gücü potansiyelinin birçoklarını gerçekleştireceği manasına geliyor. Hasebiyle petrol ve doğal gaz bittiğinde bile bu bölge ekonomilerinin büyümeye devam etmesi mümkün görünüyor.

Asya

Çin‘in PVOUT ölçeğindeki nispeten düşük sıralaması, ülkenin güneş gücü üretimi için pek uygun olmadığını düşündürebilir. Lakin PVOUT ölçümü ülke çapında bir ortalama olduğundan durum biraz aldatıcı. Tekrar de Çin’in 3,88 kWh/kWp/gün’lük genel PVOUT kıymeti, kuru ve güneşli Moğolistan (4,76 PVOUT ölçümü), Hindistan (4,32) ve bölgenin en büyük PVOUT potansiyeli önderi Afganistan (5,02) dahil olmak üzere Asya’daki öteki ülkelerin ulusal ortalamalarının epeyce altında yer alıyor. Çin, buna karşın mevcut potansiyelini olağanüstü bir biçimde kullanarak güneş gücü alanında dünyada önder pozisyonda. Çin, 2022 yılında toplam şurası kapasitesini 392,61 GW’a çıkardı.

Amerika

Şili, Amerika kıtası içinde açık orta en yüksek PVOUT bedeline sahip durumda. Şili, parlak güneş ışığı ve şebeke ölçekli kurulumlar için uygun alan konsantrasyonları sayesinde küresel olarak ikinci sırada yer almakta. Bolivya, Peru ve Meksika da global olarak birinci 30’da yer alırken, Amerika Birleşik Devletleri 90. sırada yer alıyor

PVOUT metriği tüm bölgelerde, bilhassa de şu anda global önderlerin gerisinde kalan lakin önümüzdeki on yıllarda potansiyel olarak yeni global güneş gücü başkanları olarak ortaya çıkmak için uygun şartlara sahip bölgelerde güneş gücü için büyük potansiyeli vurguluyor.

Yorum yapın

elektrik motoru üç iplik kumaş servo motor freni